WSN
Werkgroep Slechtvalk Nederland
HOME
DE SLECHTVALK
LIVE BEELDEN
DE WERKGROEP
OUDE BEELDEN
WAARNEMINGEN
LINKS
English
ENGLISH

Slechtvalk kopWerkgroep Slechtvalk Nederland

Naar aanleiding van het eerste Nederlandse broedpaar Slechtvalken op een gebouw werd in 1993 de Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN) opgericht. Doel was het volgen van de populatieontwikkeling, zowel van de broedvogels als overwinteraars en doen van biologisch en ecologisch onderzoek. In 2018 was de broedvogelpopulatie gestegen tot méér dan 200 paar. De Slechtvalk had wegens dit overdonderend succes geen aparte werkgroep meer nodig. In maart 2018 werd daarom besloten om de WSN op te laten gaan in de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN).

Deze website van de WSN verdwijnt daarom per 31 december 2018.

De Live Beelden zijn in het vervolg te zien op de WRN-site onder het kopje “links”.


In Memoriam Jan W. H. van Dijk (21 maart 1955 – 1 april 2018)

Dit voorjaar overleed onze penningmeester Jan van Dijk. In bijgaand bericht memoreert Peter van Geneijgen Jan's bemoeienis met roofvogels, in het bijzonder Slechtvalken. We missen hem zeer. Ons medeleven gaat uit naar Marjan en de kinderen.


AKTIE TEGEN ROOFVOGEL- EN UILENSHOWS

Deze shows zijn zeer nadelig zijn voor de vogels zelf. De shows leiden tot illegale handel in vogels, tot stroperij, tot het houden van roofvogels en uilen door particulieren (meestal) onder dieronvriendelijke omstandigheden, tot het fokken van roofvogels waarbij veel hybridisatie wordt toegepast, tot faunavervalsing als gevolg van ontsnapte roofvogels en uilen.

Onderzoek toont aan dat de educatieve waarde van roofvogel- en uilenshows bedroevend is. De enige reden waarom shows gehouden worden is dat mensen er geld aan verdienen. Ook de organisaties die de shows inhuren doen dat vaak vanwege een financieel belang. Met deze shows hopen ze meer mensen naar zich toe te trekken.

Samen met Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Roofvogels Nederland, St. Kerkuilenwerkgroep Nederland, Steenuilen Overleg Nederland en de Oehoewerkgroep Nederland voert de WSN campagne tegen deze voor roofvogels en uilen schadelijke activiteiten.


Downloads

WERKGROEP SLECHTVALK NEDERLAND - CONTACT